Voorwaarden advies legionella-beheer GroundWorks

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN:
  • GroundWorks legionella-advies kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (financiële/ gezondheids-)schade veroorzaakt door niet of verkeerd uitvoeren van gegeven advies.
  • GroundWorks legionella-advies kan op elk moment opdrachten weigeren of beëindigen indien GroundWorks legionella-advies van mening is dat (mogelijk) belangenconflicten ontstaan of de opdracht schade kan opleveren, in welke vorm dan ook, voor GroundWorks legionella-advies of de werkzaamheden die Alvin Bartels uitvoert voor het RIVM.
  • Het advies van GroundWorks is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten, beleidsstandpunten en richtlijnen van het RIVM en de op de datum van de offerte geldende regelgeving. Hiervan wordt niet afgeweken.
  • Betaling van de geleverde diensten vindt maximaal 30 dagen na het uitvoeren van de opdracht plaats. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.
  • In de offerte of het contract kunnen aanvullende bepalingen of voorwaarden worden opgenomen.

 

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN SECOND OPINION
 • Voor de second opinion wordt geen nieuwe risicoanalyse gemaakt en de installatie wordt niet op locatie bekeken. Het advies is gebaseerd op het schriftelijke legionella-beheersplan, inclusief uitgevoerde risicoanalyse, van de opsteller van het huidige legionella-beheersplan (voor leidingwater een BRL6010-gecertificeerd bedrijf). Fouten in de risicoanalyse of knelpunten in de leidingwaterinstallatie van de instelling die niet zijn opgemerkt door de opsteller van de risicoanalyse en het beheersplan kunnen gevolgen hebben voor het advies van GroundWorks. GroundWorks kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
 • Aanvullend op 2.1 wordt het advies gebaseerd op de antwoorden van de (eind)verantwoordelijke persoon op vragen van GroundWorks over het legionella-beheer wat op dat moment wordt uitgevoerd op locatie bedoeld in 2.1. Onvolledige of foutieve antwoorden kunnen van invloed zijn op het advies van GroundWorks. GroundWorks kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verkeerd of onvolledig advies vanwege verkeerde of onvolledige informatie van de opdrachtgever.
 • Na analyse van de gegevens verkregen door uitvoeren van 2.1 en 2.2, kan de second opinion overeenkomen met de adviezen in het huidige beheersplan. Deze conclusie of een andere – mogelijk niet gewenste – conclusie dient de opdrachtgever te aanvaarden en kan de betaling van de in rekening gebrachte uren door GroundWorks op geen enkele manier beïnvloeden. Indien gewenst geeft GroundWorks een nadere toelichting op het gegeven advies.

 

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN AUDIT
 • Onderdeel van de audit is een second opinion van het legionella-beheersplan met dezelfde voorwaarden genoemd onder 2; ‘Aanvullende voorwaarden second opinion’.
 • Tijdens en na de audit wordt geen nieuwe risicoanalyse gemaakt en de eerder gemaakte risicoanalyse wordt ook niet (geheel) nagelopen op locatie. Fouten in de risicoanalyse en knelpunten in de leidingwaterinstallatie van de instelling die niet zijn opgemerkt door de opsteller van de risicoanalyse en het beheersplan kunnen gevolgen hebben voor het advies van GroundWorks. GroundWorks kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
 • Alleen de uitvoering van het legionella-beheer wordt op locatie doorgelopen en bekeken. Onvolledige of foutieve antwoorden op vragen kunnen van invloed zijn op het advies van GroundWorks. GroundWorks kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verkeerd of onvolledig advies vanwege verkeerde of onvolledige informatie van de opdrachtgever.
 • Het is mogelijk dat de audit geen nieuwe inzichten of verbeteringen in het uitvoeren van de legionellapreventie oplevert. Deze conclusie of een andere – mogelijk niet gewenste – conclusie dient de opdrachtgever te aanvaarden en kan de betaling van de in rekening gebrachte uren door GroundWorks op geen enkele manier beïnvloeden. Indien gewenst geeft GroundWorks een nadere toelichting op het gegeven advies.