Publicaties

Online beschikbare artikelen en rapporten; (mede-)auteur Alvin Bartels.

 

Bartels A, Schalk M, Brandsema P, Ruijs H. Legionellapreventie bij scholen, kantoren en andere niet-prioritaire locaties niet nodig – interpretatie zorgplicht Drinkwaterwet. H2O online. 2014. LINK

Bartels A. Kunnen luchtwassers legionella-bacteriën verspreiden naar de omgeving? Infect Bull 2014; 5:148-149. LINK

Bartels AA, Schalk JAC, Melse RW. Kunnen natte lucht- en gaswassers aerosolen met legionellabacteriën verspreiden naar de omgeving? RIVM Rapport 150017001. 2013. LINK

Bartels A.  Wijziging werkwijze VROM-Inspectie en GGD bij een

Legionella-melding in drinkwater. Infect Bull 2010; 10:362-363. LINK

Bartels A, Worp J, Van den Hoek J. Koeltoren zeer waarschijnlijk de bron van legionellose. Infect Bull 2002; 13(10):390. LINK

Bartels A. Legionellaveilig? Zin en onzin van het aantonen van legionella. Intech 2002; Okt p.82-85. LINK

LCHV (RIVM-LCI). Handleiding: ‘Procedure koeltoreninventarisatie en – registratie voor gemeenten’ 2007. LINK

LCHV (RIVM-LCI). Draaiboek melding van legionellabacteriën in water. Deel A; preventie en melding van legionellabacteriën in water. 2016. LINK

LCHV (RIVM-LCI). Indeling van waterinstallaties naar de mate van risico op legionellose. Deel B; preventie en melding van legionellabacteriën in water. 2016. LINK

LCHV (RIVM-LCI). Legionellapreventie: regelgeving, beheersmethoden en monstername. Deel C; preventie en melding van legionellabacteriën in water. 2016. LINK

Melse RW, Schalk JAC, Bartels AA. Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen. WUR Livestock research rapport 891. 2015. LINK

Schalk JAC, Bartels AA, de Roda Husman AM. Effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties. RIVM Rapport 703719078. 2012. LINK

Schets FM, Schalk JAC, Veerdonk van de PAM, Bartels AA, Versteegh JFM. Natte koeltorens: registratie, toezicht en handhaving in verband met legionellapreventie. RIVM Rapport 2016-0109. LINK