Advies

Second Opinion

Herhaaldelijk legionella in de waterinstallatie, ondanks dat u een legionella-beheersplan uitvoert? Of twijfelt u vanwege de terugkerende legionellabacteriën over een investering in een kostbare legionella-beheersinstallatie?

GroundWorks bekijkt of:

 • uw beheersplan voldoet aan de regelgeving;
 • de geadviseerde beheersmaatregelen duidelijk en compleet zijn;
 • het beheersplan goed leesbaar is voor de uitvoerder(s) van de beheersmaatregelen.

Vervolgens worden er vragen gesteld aan de beheerder/ uitvoerder over de huidige werkwijze. Met de verkregen gegevens kan worden bepaald of het legionella-beheersplan goed is geïmplementeerd. Het komt geregeld voor dat uitvoering van het beheer anders verloopt dan in het beheersplan staat. In het advies van GroundWorks wordt uitgelegd hoe dit komt en wat de oplossing is.

GroundWorks geeft onder voorwaarden ook advies bij het maken van de keuze welke beheerstechniek het meest geschikt is voor het beheersen van legionellagroei.

Niet alleen drinkwater

De beheersplannen worden vooral gemaakt voor leidingwaterleidingen (douches). Maar wist u dat de kans op blootstelling aan legionella veel groter is bij het gebruik van bubbelbaden (artikel)? En dat fonteinen en luchtbevochtigers ook legionella kunnen verspreiden en mensen daar soms ziek van worden (artikel)? GroundWorks kan voor u bepalen waar legionellapreventie noodzakelijk is en hoe effectieve legionellapreventie kan worden uitgevoerd.


Audit

Een audit van GroundWorks bestaat uit een second opinion van het beheersplan én een bezoek op locatie om te zien hoe de legionellapreventie wordt uitgevoerd. Enkele vragen die aan bod komen:

 • Wat voor beheersmaatregelen worden uitgevoerd?
 • Hoe worden ze uitgevoerd?
 • Welke installatie-aanpassingen zijn na het advies in het beheersplan uitgevoerd?
 • Wat wordt er gedaan als waarden afwijken?
 • Wat voor acties worden uitgevoerd als legionella wordt aangetoond?

Samen met de eindverantwoordelijke/ legionella(arbo)coördinator en de uitvoerders van het legionella-beheer wordt besproken waar verbeteringen mogelijk zijn om een verhoogde concentratie zoveel mogelijk te voorkomen.

GroundWorks voert een second opinion of audit alleen uit bij waterinstallaties waar het RIVM legionellapreventie noodzakelijk vindt en [het risico op legionellose is verhoogd]. Dit betreft vooral natte koeltorens, bubbelbaden, mistsystemen, luchtbevochtiging en fonteinen. Maar ook leidingwaterinstallaties van ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en zwembaden. Het advies is gebaseerd op de nu geldende regelgeving, RIVM-richtlijnen en –beleid en huidige wetenschappelijke inzichten. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met GroundWorks.


Voordelen second opinion en audit:
 • Bepalen of de legionellapreventie goed wordt uitgevoerd én of alle adviezen in het beheersplan echt nodig zijn. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en het voorkomen van legionellagroei.
 • Echt onafhankelijk advies. GroundWorks heeft geen belang bij het verkopen van legionellabeheersplannen of –producten. Advies voor het uitvoeren van legionellapreventie wordt alleen gegeven voor waterinstallaties waar de kans op ziekte door legionella verhoogd is.
 • Deskundig advies, gebaseerd op de laatste (wetenschappelijke) inzichten over regelgeving, risicovolle waterinstallaties en effectiviteit legionellapreventie. Het advies wordt altijd onderbouwd (‘evidence based’) en kan worden gebruikt voor bestuurlijke notities.
 • Oplossen van knelpunten zodat het risico op legionella-infectie voor de mensen op locatie of in de omgeving wordt verkleind.

Neem contact op voor meer informatie of voor een offerte.

Voorwaarden legionella-advies van GroundWorks

koeltoren copyright A Bartels