Over GroundWorks

GroundWorks adviseert instellingen waar herhaaldelijk een verhoogde concentratie legionellabacteriën in de waterleiding of andere waterinstallaties wordt gevonden. Via een second opinion of een audit wordt bepaald wat verbeterd kan worden aan de uitvoering van de legionellapreventie.

Second Opinion

Een instelling voert een legionella-beheersplan uit maar heeft toch herhaaldelijk positieve monsters. GroundWorks bekijkt of:

  • het beheersplan voldoet aan de regelgeving;
  • de geadviseerde beheersmaatregelen duidelijk en compleet zijn;
  • het beheersplan goed leesbaar is voor de uitvoerder(s) van de beheersmaatregelen.

Vervolgens worden er vragen gesteld aan de beheerder/ uitvoerder over de huidige werkwijze. Met de verkregen gegevens kan worden bepaald of het legionella-beheersplan goed is geïmplementeerd. Het komt geregeld voor dat uitvoering van het beheer anders verloopt dan in het beheersplan staat. In het advies van GroundWorks wordt uitgelegd hoe dit komt en wat de oplossing is.

GroundWorks geeft ook onafhankelijk en deskundig advies bij het maken van de keuze welke beheerstechniek het meest geschikt is voor het beheersen van legionellagroei.

Audit

Een audit van GroundWorks bestaat uit een second opinion van het beheersplan en een bezoek op locatie om te zien hoe de legionellapreventie wordt uitgevoerd. Enkele vragen die aan bod komen:

  • Wat voor beheersmaatregelen worden uitgevoerd?
  • Hoe worden ze uitgevoerd?
  • Welke installatie-aanpassingen zijn na het advies in het beheersplan uitgevoerd?
  • Wat wordt er gedaan als waarden afwijken?
  • Wat voor acties worden uitgevoerd als legionella wordt aangetoond?

Samen met de eindverantwoordelijke/ legionella(arbo)coördinator en de uitvoerders van het legionella-beheer wordt besproken waar verbeteringen mogelijk zijn om een verhoogde concentratie zoveel mogelijk te voorkomen.

GroundWorks voert een second opinion of audit alleen uit bij waterinstallaties waar het RIVM legionellapreventie noodzakelijk vindt en het risico op legionellose is verhoogd. Dit betreft vooral natte koeltorens en leidingwaterinstallaties van ziekenhuizen en zorginstellingen. Het advies is gebaseerd op de nu geldende regelgeving, RIVM-richtlijnen en –beleid en huidige wetenschappelijke inzichten. Lees hier de voorwaarden. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met GroundWorks.

Op de GroundWorks-website worden regelmatig interessante of relevante wetenschappelijke artikelen besproken en nieuwsberichten geplaatst over legionellapreventie. GroundWorks is het adviesbureau van Alvin Bartels.

Andere diensten die tot oktober 2017 werden aangeboden via deze website zijn niet meer beschikbaar.

 

 

legionella-advies