Over GroundWorks

GroundWorks is het adviesbureau van Alvin Bartels (legionella-deskundige RIVM).

Voor bedrijven en (zorg)instellingen waar herhaaldelijk legionella in de waterleiding of een andere waterinstallatie wordt gevonden geeft GroundWorks aanvullend advies. Via een second opinion of een audit wordt bepaald wat verbeterd kan worden aan de uitvoering van de legionellapreventie.

GroundWorks kan ook een presentatie geven over het verbeteren van de uitvoering en implementatie van de legionellapreventie bij uw organisatie. 

Second Opinion

Voert u een legionella-beheersplan uit maar heeft u toch herhaaldelijk positieve monsters? GroundWorks bekijkt of:

  • het beheersplan voldoet aan de regelgeving;
  • de geadviseerde beheersmaatregelen duidelijk en compleet zijn;
  • het beheersplan goed leesbaar is voor de uitvoerder(s) van de beheersmaatregelen.

Vervolgens worden er vragen gesteld aan de beheerder/ uitvoerder over hoe de preventie wordt uitgevoerd.

Met de verkregen gegevens wordt bepaald of het legionella-beheersplan goed is geïmplementeerd. Het komt geregeld voor dat uitvoering van het beheer anders verloopt dan in het beheersplan staat. In het advies van GroundWorks wordt uitgelegd hoe dit komt en wat de oplossing is.

Audit

Een audit van GroundWorks bestaat uit een second opinion van het beheersplan en een bezoek op locatie om te zien hoe legionellapreventie wordt uitgevoerd. Enkele vragen die aan bod komen:

  • Wat voor beheersmaatregelen worden uitgevoerd?
  • Hoe worden ze uitgevoerd?
  • Welke installatie-aanpassingen zijn na het advies in het beheersplan uitgevoerd?
  • Wat wordt er gedaan als waarden afwijken?
  • Wat voor acties worden uitgevoerd als legionella wordt aangetoond?

Samen met de eindverantwoordelijke/ legionella(arbo)coördinator en de uitvoerders van het legionella-beheer wordt besproken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Voorwaarden

Groundworks voert een second opinion of audit alleen uit bij waterinstallaties waar het RIVM legionellapreventie noodzakelijk vindt en het risico op legionellose is verhoogd. Dit betreft vooral natte koeltorens, bubbelbaden, fonteinen en mistsystemen. Maar ook drink-/leidingwaterinstallaties van ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en zwembaden. Het advies is gebaseerd op de nu geldende regelgeving, RIVM-richtlijnen en –beleid en huidige wetenschappelijke inzichten.

Lees hier alle voorwaarden. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met GroundWorks.